Verschillen tussen monniken en loodgieters

Een monnik is iemand die zijn of haar leven toewijd aan het spirituele. Meestal wijden monniken hun leven aan het opzoek gaan naar innerlijke rust, dat tegelijkertijd gepaard gaat met het helpen van anderen voor vooral hun innerlijke rust.
Een loodgieter en een monnik hebben niet veel gemeen. Behalve dat het bij beide praktijken gaat om ‘mensen’, die de hoedanigheden bekleden, kan er geen ander overeenkomst worden aangemerkt.

Vroegere wereld

In de vroegere wereld, kenden mensen het begrip sanitaire voorzieningen niet. Zoals wij vandaag zaken als de WC of de riolering kennen, was in het verleden zelfs ondenkbaar. Vroeger was zelfs het baden een onbekend begrip. Daar kregen mensen na de val van de Romeinse rijks zelfs afkeer van. De geschiedenis van loodgieters(of sanitaire voorzieningen) brengt ons dus in beginsel ook terug naar de Romijns tijdperk. Men ging ervan uit dat vochtigheid of nattigheid een van de oorzaken van ziektes was. Van daar mensen niet graag wensten te baden.

Bewustwording

Pas toen men er echt van bewust werd dat niet de nattigheid, maar het ontbreken van sanitaire voorzieningen ertoe leidde dat mensen ziek werden, vond het loodgieterswerk in Amsterdam zijn draai. Stel je vandaag de dag nou eens voor hoe Nederland eruit zou zien als er geen loodgieters waren die ons konden helpen met een verstopt riool. In India bijvoorbeeld zijn er zeker tussen de 500 tot 600 miljoen mensen die nog steeds niet beschikken over een goede WC. Daar is duidelijk te merken wat de gevolgen van het ontbreken van de sanitaire voorzieningen betekend.
Hieronder volgen enkele verschillen tussen beide hoedanigheden:

Een loodgieter doet zijn werk voor geld terwijl een monnik zijn zich meer richt op het spirituele.
• Een monnik ziet er op eigen keuze van af om een eigen gezin te stichten, terwijl een loodgieter daar niets van hoeft te hebben.
• Monniken blijven vaak in groepsverband om zich gezamenlijk bezig te kunnen houden met hun activiteiten. Loodgieter aan de andere kant kunnen zich ook verenigen bij loodgietersbedrijven, maar dat hoeft niet altijd zo te geschieden. Bepaalde loodgieter kiezen er lever voor om op solo tour te werken.
• Monniken zijn meer opzoek naar rust, terwijl het werk van een loodgieter gebaseerd is op het ontstaan van onrust. Zolang klanten geen problemen hebben, of de loodgieter niet nodig hebben, verdient de loodgieter geen geld. dit betekend niet per se dat de loodgieter wenst dat zijn klanten problemen krijgen. De zinsnede tracht de loodgieter zijn bron van inkomen te belichten.
• Een vrouwelijke monnik wordt moniaal of non genoemd. Een vrouwelijke loodgieter wordt gewoon loodgieter genoemd.
• Het leven van een monnik is volledig gebaseerd op het spirituele, terwijl de loodgieter zijn werkzaamheden gebaseerd zijn op het verdienen van geld of het verlenen van diensten.
• Een monnik wordt je pas wanneer je daartoe de volledige overtuiging hebt. je stapt niet onnodig en makkelijk in de schoenen van een monnik. Een loodgieter kun je worden vanwege eigen keuze, of een gedwongen keuze(bijvoorbeeld het niet verder kunnen studeren en een loodgieters baan aannemen).

Leven als een monnik hoe zal dat zijn?

Hoe zal het zijn om een monnik te zijn? Een monnik kiest ervoor om uit religieuze overtuigingen af te zien van het stichten van een gezin, en voor een speciale levensinvulling te kiezen. De monnik heeft besloten zijn leven aan god te wijden. Er zijn nu minder katholieke monniken dan vroeger. Belangrijke Rooms-katholieke leiders zoals de bisschoppen, de paus en de kardinalen leven ook volgens het celibaat. Afgezien van de zenmonniken in Japan trouwen boeddhistische monniken ook niet. In dit artikel lees je verder hoe het leven van een monnik er nu eigenlijk uit ziet(https://www.youtube.com/watch?v=eZ8h1kRd3yA / https://www.youtube.com/watch?v=XlHGUqvmF1A)

Hoe leeft en ziet de monnik eruit?

Monniken en nonnen leven vaak op afgelegen gebieden in kloosters. In het klooster brouwen ze bier en wijn, ze verbouwen het land en ze leren de kinderen lezen en schrijven, en er wordt dagelijks gebeden. Monniken dragen meestal een pij ( een lange jurk of hemd met hoofdkap) Daaronder dragen ze meestal sandalen. Monniken laten zich meestal kaalscheren of ze scheren zich zo dat ze alleen nog een randje haar om hun hoofd hebben. Nonnen van vroeger droegen een kap of hoofddoek. Tegenwoordig mag het haar gewoon gezien worden. Boeddhistische nonnen en monniken dragen meestal oranje of rode gewaden. Ze scheren hun hoofd helemaal kaal, hiermee willen ze laten zien dat status van geen enkel belang is. In het oude India was lang haar namelijk een statussymbool.

Waarin onderscheidt de monnik zich?

 Een monnik heeft geen bezittingen, alles wat ze hebben geven ze aan het klooster

 Ze mogen niet trouwen

 Ze mogen geen kinderen krijgen

 Boeddhistische monniken kiezen er soms voor om twee keer per maand te vasten

 Na de middag eten en drinken monniken vaak niets meer

 Ze kunnen uren per dag mediteren en bidden zeven keer per dag

 Een monnik leeft elke dag hetzelfde ze kennen geen vakantie, je bent 7 dagen
per week monnik

Hoe wordt je monnik
Je bent vrij in je keuzes om monnik te worden. Wel moet je nog door de monnikengemeenschap worden geaccepteerd. Als je kiest voor een leven als monnik kies je voor een leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Je wijdt je hele leven aan god. Het is geen gemakkelijke opgave om monnik te worden. Je zal van jezelf veel discipline moeten hebben. Discipline zul je ook steeds meer gaan opbouwen als monnik. Pas na 5 jaar word je de vraag gesteld of je nog steeds monnik wilt zijn. Als je dit wilt dan leg je een plechtige gelofte af. Je belooft dat je je hele leven in het klooster zult blijven en je leven aan god zal wijden.

Als monnik leef je dus vaak afgelegen en afgezonderd, vaak verbouwen ze hun eigen voedsel als het klooster een stuk land of tuin bezit.
Er wordt zeven keer per dag gebeden, en in de middag werken de monniken op het land. Tijdens het eten wordt er niet met elkaar gesproken, maar wordt er voorgelezen uit de Bijbel. In het klooster is je leven als monnik al structureel ingericht met bijbehorende taken en regels die bij het monnikenleven horen.

Een leven als monnik zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Het kan pittig zijn om ervoor te kiezen om geen gezin te stichten en je van allerlei zaken te moeten onthouden. Tegelijkertijd kan het voor een ander juist een mooie manier zijn om zijn of haar geloof in god op deze manier tot uiting te brengen en zijn of haar leven daar volledig aan te wijden.

De tijd van monniken en Ridders, Geschiedenis

De periode 500 tot 1000 jaren voor Christus wordt de periode van Monniken en Ridders genoemd. Dit kennen wij ook als de middeleeuwen. Dit artikel is bedoeld als een introductie op het tijdvak of een terugblik op de tijdvak van Monniken en Ridders. De tijd van monniken en ridders laten wij duren van het jaar 500 tot het jaar 1000. Waarom het jaar 500 als start? De mooie rond getallen vertellen ons natuurlijk niets, maar het geeft ons een indicatie van waar wij in de buurt liggen. In het jaar 1000 wordt gekozen om dat er in deze periode weer stabiliteit in Europa terugkomt. Handel en steden keren rond deze tijd terug.

De te behandelen onderdelen zijn:
• Wat voor een periode is dit?
• Kenmerkende aspecten
• Terugval
• Vroege middeleeuwen
• Beveiliging

Wat voor een periode is dit?
De periode waar wij het over hebben, is een periode van de Romeinen en Grieken. Een heleboel mensen zien het begin van deze tijd als een periode van bloei. Er was prachtig cultuur, er waren heel veel steden en heel veel handel, de democratie was al bij de Grieken ontstaan en de Romeinen hadden al een mooie grote rijk.

Kenmerkende aspecten
De tijd van Monniken en ridders heeft vier kenmerkende aspecten. Het eerste kenmerkende aspect gaat over de manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien. Het tweede kenmerkende aspect gaat over de manier waarop Europa bestuurd wordt. Het derde en vierde kenmerkende aspect gaan over het geloof. Het derde gaat over hoe de christendom zich gaat verspreiden over Europa en he vierde over het ontstaan en de verspreidding van de Islam.

Het derde aspect dat gaat over de verspreiding van het christendom, is een periode waar monniken door geheel Europa rondgingen om het geloof te verspreiden. De Islam is ontstaan door de profeet Mohammed. De opvolgers van Mohammed hebben ervoor gezorgd dat er een islamitisch rijk werd gesticht.

Terugval
De periode na de bloei, wordt gekenmerkt als een periode van terugval. Orde en stabiliteit kwamen weg te vallen, steden en handel verdwijnen grotendeels, en de meeste mensen worden weer boeren, leven in kleine en gesloten gemeenschappen. In het Romeinse rijk was er een agrarische urbane samenleving. Dit betekend dat de landbouw belangrijk was, maar dat er ook veel mensen in steden leefden en hun geld verdienden met bijvoorbeeld ambachten.

Vroege middeleeuwen
Maar de vroege middeleeuwen kun je ook zien als een periode van bloei voor anderen. Er gebeurde ook heel wat mooie en nieuwe dingen. Delen daarvan zijn tot heden nog te zien in Zuid-Spanje. Met de opkomst van een nieuw wereldgodsdienst, de Islam, is er in Europa, ook heel hoogstaand cultuur en wetenschap gekomen. Dus er was niet alleen maar ellende, maar ook bloei.

Beveiliging
Wij zagen al dat er in de vroege middeleeuwen behoefte bestond aan beveiliging. Landheren boden die bescherming aan. Dit gebeurde echter niet gratis. De boeren moesten hun vrijheid inleveren. Zij hoorden bij het land van de heer en hadden veel plichten. Zij moesten enkele dagen per week op het land van de heer werken, een deel van hun eigen opbrengsten inleveren, mochten hun boerderij niet verlaten en moesten zelfs toestemming vragen van de heer, om met een meisje van een ander domein te trouwen.

Voor meer gedetailleerde informatie, bezoek de volgende links:

Wanneer ben je een monnik?

Een monnik worden is niet iets wat je van de een op de andere dag beslist. Je moet er volledig achter staan om je leven volledig toe te wijden aan god en te kiezen voor een leven dat is ingericht op religieuze overtuigingen. De wijding tot monnik is een individuele keuze die een ieder voor zichzelf moet maken. Er zijn mensen die denken dat men de werkelijkheid wil ontvluchten en er daarom voor kiest om non of monnik te worden. Mensen met de juiste motivatie willen graag hun mogelijkheden ontwikkelen om hun geest te beteugelen om zo anderen te kunnen helpen.In onderstaand artikel lees je hoe het leven van een monnik eruitziet en wanneer je jezelf een monnik kunt noemen.

Monniken in verschillende religies

 Christenen, de eerste kloosters in Europa werden door Christenen gesticht. Zij geloven in Jezus Christus

 Boeddhisme, Met name in Azië en Afrika zijn er kloosters gebouwd vanuit het boedhisme en de islam (soefi’s) Het boeddhisme is een godsdienst uit Azië, die gesticht is door boeddha, een monnik.

 De katholieke monniken, de katholieke monniken hebben een andere klederdracht dan de boeddhistische monniken. Boeddhistische monniken zijn meestal gekleed in oranje en rode gewaden.

De islam heeft ook zijn eigen monniken, die buiten het klooster wonen. In de stad Konya (Turkije) kun je dansende monniken zien.

Wanneer ben je een monnik?

Een monnik worden wordt je uiteraard niet zomaar( https://www.youtube.com/watch?v=XlHGUqvmF1A / https://www.youtube.com/watch?v=eZ8h1kRd3yA). Je zal eerst het klooster gaan bezichtigen om te kijken hoe het leven als monnik er werkelijk uit ziet. Wanneer je besluit om in het klooster te blijven wordt je een soort leerling. Iedereen draagt hetzelfde habijt omdat iedereen gelijk is. Als leerling zul je dit dus ook gaan dragen. Je leert alles over de dagelijkse bezigheden zoals, zingen, bidden en handwerken. Pas na 5 jaar wordt je de vraag gesteld of je nog steeds monnik wilt zijn. Als je dit nog steeds wilt leg je een plechtige gelofte af. Je belooft om je hele leven in het klooster te blijven en je leven te wijden aan god. Je kiest voor een leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Pas na die 5 jaar kun je jezelf een echte monnik noemen. Binnen de verschillende religiën zullen er handelingen in het klooster worden verricht die iets van elkaar kunnen afwijken. Kies je voor een boeddhistisch klooster dan zul je dagelijks geregeld aan meditaties en dergelijke oefeningen deelnemen.

Wat zijn je taken in het klooster?

De kloosters liggen meestal gelegen op afgelegen (natuur) gebied. Naast het dagelijkse veelvuldige bidden zijn er een hoop karweitjes die aangepakt moeten worden in en om het klooster heen. De monniken zorgen voor hun eigen voedsel, en op de stukken land of in de tuinen verbouwen zij hun eigen groente en kruiden. Tevens wordt er door de monniken ook dieren gehouden te denken aan, varkens, koeien en kippen. Door de werkzaamheden die de monniken verrichten verdienen zij hun geld om van te leven. Iedereen verdient evenveel, want het geld is van hun allemaal. De kruiden die ze verbouwen worden naast het eten kruiden ook gebruikt om zalfjes en medicijnen van te maken. Het helpen van zieke en arme mensen is namelijk een van de taken van de monnik. Hiernaast doen de monniken ook een hoop handwerk, zoals potten bakken, meubels timmeren, kaarsen maken of bier brouwen. Deze producten gebruiken zij ook voor de verkoop.

Een van de belangrijkste voorwaarden om monnik te worden is een diep verlangen om god te zoeken en je leven volledig aan hem te willen wijden in een klooster.